l a i a s o l e

created with indexhibit

Chromakeying, 2014, site-specific
back to main menu

Chromakeying s'inspira en els trucs visual dels orígens del cinema i la tradició de l'art en contextos específics per a transformar l'experiència de lloc i obrir noves formes d'espaialitat. Produït en el context de Dispositius-post: Pràctiques artístiques i xarxes d'acció ciutadana en contextos de post-crisi i Idensitat i Recreant Cruïlles, es va desenvolupar com una acció col·lectiva on veïns i company@s duien unes banderes verdes que amb la tecnologia videogràfica fèien desaparèixer temporalment les parets que encerclaven el solar de Germanetes, mostrant-ne l'espai i la seva potencialitat.

Chromakeying takes inspiration from the visual tricks of early cinema, and site-specific art tradition to transform the experience of place, and open up new forms of spatiality. Produced within Dispositifs-post: Artistic practices and citizen action networks in postcrisis contexts by Idensitat and Recreant Cruïlles, it developed as a collective action where neighbors and passersby carrying green fabric temporarily vanished the walls and simultaneously revealed the enclosed empty space of a lot whose public developments had been postponed within the context of financial crisis.

DISPOSITIFS POST EXPANDED SEMINAR is an Idensitat project, in association with the Fundació Antoni Tàpies


IDENSITAT - arti i espai social from Idensitat on Vimeo.

Below: silkscreen for the exibition Cohabitar-Entre, 2015, at Fabra i Coats, BCN.