L A I A S O L É

created with indexhibit

I use drawing, video, and sound as ways to inquire, reflect and/or act upon that which from a specific space comes towards me: the physical, social, economic, aesthetic, and historic dimensions of space. Since 2014 I became more interested in matter and time-consuming processes. This was the result of (1) the need to put a distance with reality so as to gain a time/space to come up with new ideas/ways to relate to it, specially at a moment when the immediacy of digital technology had cancelled the possibility of any digestion; (2) my interest in language and in mistranslation, specifically when it comes to translate and fix the multilayered dimensions of experience; (3) the importance of play and the trasformation of matter as they fuel the ocurrence and development of ideas within a creative process; and (4) the reflection upon the evolving roles of the public/audience, and upon the access to art.

Utilitzo el dibuix, el vídeo, i el so com a eines per investigar, reflexionar i/o actuar sobre allò de l'espai que ve a trobar-me: la seva dimensió social, econòmica, estètica, històrica, física... Des de 2014 m'interesso per la matèria i pels processos de treball laboriosos. Això és el resultat de (1) la necessitat de posar distància amb la realitat per tal de guanyar temps/espai per pensar-la, en un moment en què la immediatesa de la tecnologia digital anul·la la possibilitat de digestió; (2) l'interès en el llenguatge i les transformacions que es produeixen alhora de traduir les múltiples dimensions de l'experiència; (3) la importància del joc i la transformació de la matèria, com a aspectes que catalitzen i alimenten les idees durant el procés creatiu; i (4) la reflexió sobre el paper del públic/audiència, i l'accés a les arts.